adalah diperlukan Perkhidmatan Panduan Pelajaran dan Kerjaya di sekolah hendaklah dilaksanakan dengan sepenuhnya. Perkhidmatan ini hendaklah menitikberatkan kegiatan-kegiatan bimbingan dan tidak semata-mata kegiatan panduan kerjaya sahaja

AKTIVITI UBK

Program Selepas PMR Tahun 2011
Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling SMK Seri Kenangan telah menganjurkan pelbagai aktiviti menarik bagi pelajar tingkatan 3 selepas PMR berakhir. Antara aktiviti yang telah dianjurkan ialah seperti bengkel pengenalan subjek tingkatan 4 , program wajadiri yang dikelola oleh Persatuan Rakan Muda dan lain-lain.

Aktiviti yang dikelola oleh Persatuan Rakan Muda iaitu program wajadiri telah berjaya menarik perhatian para pelajar untuk mendalami  ' marshal art ' yang semakin dilupakan oleh generasi zaman sekarang.