adalah diperlukan Perkhidmatan Panduan Pelajaran dan Kerjaya di sekolah hendaklah dilaksanakan dengan sepenuhnya. Perkhidmatan ini hendaklah menitikberatkan kegiatan-kegiatan bimbingan dan tidak semata-mata kegiatan panduan kerjaya sahaja

PRS

APA ITU PEMBIMBING RAKAN SEBAYA?
Pembimbing Rakan Sebaya ialah seorang pelajar yang telah dilatih dalam bidang kemahiran asas kaunseling dan komunikasi. Ia berfungsi sebagai seorang pembimbing yang berkesan kepada rakan sebaya , terutama kepada mereka yang memerlukan pertolongan. Program ini telah diperkenalkan di sekolah-sekolah menengah seluruh   Malaysia pada tahun 1987.

MISI
Membentuk dan melahirkan insan yang seimbang dari aspek jasmani , emosi ,rohani dan intelek dan cemerlangb berdasarkan falsafah dan etika Pembimbing Rakan Sebaya.

VISI
Sistem pengurusan perkhidmatan Pembimbing Rakan Sebaya yang cemerlang dan berkualiti.

MATLAMAT

  • Membina budaya kasih mesra dan saling membantu di kalangan pelajar
  •  Membina pelajar yang yakin diri dan menghayati nilai-nilai murni berasaskan kepada kepercayaan kepada Tuhan
  • Memupuk potensi/bakat kepemimpinan dan menjadi individu yang peka , bertimbang rasa, rela taat , menolong dan berupaya hidup selesa dalam masyarakat majmuk.