adalah diperlukan Perkhidmatan Panduan Pelajaran dan Kerjaya di sekolah hendaklah dilaksanakan dengan sepenuhnya. Perkhidmatan ini hendaklah menitikberatkan kegiatan-kegiatan bimbingan dan tidak semata-mata kegiatan panduan kerjaya sahaja

Apa itu Perkhidmatan Bimbingan dan KaunselingPERKHDIMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling diperkenalkan di dalam sistem persekolahan di Malaysia telah bermula sejak awal tahun 1960-an. Perkhidmatan yang dilaksanakan ketika itu lebih menitikberatkan bidang bimbingan kerjaya dan pelajaran. Untuk memberi perkhidmatan bimbingan dan kerjaya dan pelajaran di sekolah-sekolah , kursus pendedahan selama seminggu diadakan dari semasa ke semasa oleh Bahagian Sekolah untuk guru-guru yang menjalankan tugas-tugas bimbingan.


GURU YANG TERLIBAT DI SMK SERI KENANGANPuan Haslinda Bt. Mohd Farip & Cik Nurul Jalilah Bt.Abd Rahman
Pelbagai aktiviti menarik telah dianjurkan hasil idea dua orang kaunselor ini. Beberapa ahli kumpulan yang terlibat semasa pembikinan blog ini ialah : 


  • Muhd Hafizudin Bin Mujar
  • Nurainina Bt Ayob 

No comments:

Post a Comment