adalah diperlukan Perkhidmatan Panduan Pelajaran dan Kerjaya di sekolah hendaklah dilaksanakan dengan sepenuhnya. Perkhidmatan ini hendaklah menitikberatkan kegiatan-kegiatan bimbingan dan tidak semata-mata kegiatan panduan kerjaya sahaja

Bengkel 'Outreach' Merekayasa Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling

Bengkel 'Outreach' Merekayasa Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling yang diadakan di Hotel Selesa , Pasir Gudang selama tiga hari dua malam. Program ini dianjurkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri Johor dengan kerjasama Pejabat Pelajaran Daerah Pasir Gudang pada 19 hingga 21 Oktober 2011.
Program ini betujuan untuk menggalakkan para pelajar menggunakan ICT sebagai medium penyampaian maklumat menerusi penghasilan laman blog Unit Bimbingan dan Kaunseling serta Pembimbing Rakan Sebaya (PRS).Program ini sedikit sebanyak dapat memberikan input yang positif kepada para pelajar serta mengenali dunia blog di zaman yang semakin membangun ini. Pihak  Jabatan negeri Johor amat berharap agar para peserta yang terlibat dapat menjadi ' bench mark ' kepada sekolah-sekolah yang lain di daerah mereka. 

No comments:

Post a Comment